Utbud och prislista HT 2018

Pianoundervisning enligt Suzukimetoden för ett barn + förälder

Avgifterna som varit oförändrade i två år har nu höjts något med ca 2,5%

15 individuella lektioner , minst 12 grupplektioner samt 1 konsert 3 995 kr
För två syskon är terminsavgiften för det andra barnet med samma lektionsantal 2 765 kr

(Helårselever får 14 lektioner på hösten och 16 lektioner på våren)

Orgelundervisning

kan avtalas först när frågan om elevens övningsinstrument kan lösas. Kom gärna med intresseanmälan!

Vuxenundervisning

i piano/Suzukimetoden, brukspiano/ackordspel och/eller Music Mind Games/notläsning.
Den som vill coacha sitt barn, fräscha upp gamla pianokunskaper eller
boosta sina kunskaper i musikteori kan boka helt individuella lektioner eller slå sig samman med några likasinnade och boka grupptider!

Gruppstorleken kan variera från 2 till max 5 personer beroende på ämne.

Då delar gruppen på den angivna kostnaden. Ju fler man är desto lägre pris.

5 individuella lektioner eller 5 grupplektioner 1 550 kr
10 individuella lektioner eller 10 grupplektioner 2 900 kr
15 individuella lektioner eller 15 grupplektioner 4 000 kr