Personlig musikundervisning för barn och föräldrar

enligt Suzukimetoden – modersmålsmetoden

Alla barn kan lära sig spela,
om de får möta uppmuntran och tilltro till dess möjligheter att utveckla sin förmåga.
Sinichi Suzuki

Musikundervisning enligt Suzukimetoden innebär att eleven tillsammans med en förälder eller annan vuxen erbjuds individuella lektioner, både för egen del och att lyssna på, samt lektioner i grupp.
Föräldern är barnets handledare vid övningen i hemmet.

Hos Fru Musica kan hugade föräldrar boka lektionspaket av olika omfattning
för att ge en booster till sina spelkunskaper för att bättre kunna vägleda barnet hemma.

Fru Musica erbjuder:

  • Pianoundervisning enligt Suzukimetoden för en certifierad Suzukipedagog
  • Musikteori med Music-Mind-Games
  • Boosterlektioner för ’Suzukiföräldrar’
  • Grupplektioner för vuxna, indelade efter önskad inriktning
    (Suzukirepertoar / musiklära / notläsning / ackordspel)
  • Enskilda lektioner för vuxna
  • Orgelundervisning

Musikskolan Fru Musica är startad av musikdirektör AnnaMaria Hedin, som har lång erfarenhet och kunskap om metoden både för orgel och piano.

Undervisningen äger rum i Betlehemskyrkans musiksal, Sturegatan 9.
Ingång från handikapprampen.

Vid lektionerna får eleven spela på ett akustiskt piano tillverkat i Uppsala av Nylund & Son.
Vid grupplektionerna disponeras även två digitalpianon.

Terminsavslutningskonserter och andra elevuppspel äger rum i kyrksalen, som har en fin flygel.

Musikskolan FruMusica samarbetar med studieförbundet Bilda.

YouTubekanal: Fru_Musica_Örebro