Om Music Mind Games

Music-Mind-Games

är en effektiv och lustfylld undervisning i musik- och gehörslära i Suzukimetodens anda som passar alla åldrar och nivåer.